Nad opracowaniem planu pomocy tym, którzy właśnie zdobyli uprawnienia, pracuje Komisja Wykonywania Zawodu, która działa przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Wstępną propozycję rozwiązań może przedstawić w ciągu kilku miesięcy.

– Do opracowania takiego programu zobowiązał władze samorządu krajowy zjazd radców prawnych, który odbył się w listopadzie 2013 r. Dlatego trwają prace nad realizacją tej uchwały – mówi wiceprezes Pawlak.
 
– Myślimy o tym, jak pomóc młodym radcom prawnym. Rynek nie jest chłonny, a osób z uprawnieniami z roku na rok przybywa – mówi Zbigniew Pawlak, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych. O tym, że niełatwo rozpocząć wykonywanie zawodu, wie nie tylko on, ale głównie ci, którzy na rynek wchodzą.
Co roku oba egzaminy – radcowski i adwokacki – zdaje kilka tysięcy młodych ludzi. W tym roku zdało go ok. 3,5 tys. (w tym ok. 2100 to radcy prawni), w ubiegłym – ok. 5,5 tys.
Źródło: Rzeczpospolita