Współpraca międzynarodowa


Niemcy są naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Znajomość niemieckiego prawa jest niezbędna przy współpracy z naszym sąsiadem w ramach Unii Europejskiej.

- W profesjonalnej obsłudze polskich i niemieckich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski i Niemiec, dobry prawnik oprócz prawa krajowego, musi orientować się w prawie niemieckim - przypomina Jan Wiegner, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego. - Prawo niemieckie bardzo często stanowi wzór dla ustawodawców innych państw, dlatego wiedza zdobyta w trakcie zajęć przyda się także osobom zainteresowanym komparatystyką prawniczą - dodaje.

Przeczytaj także: German Polish Law alternatywą dla tradycyjnych studiów prawniczych

Szkoła oferuje najlepszym absolwentom praktyki w niemieckich kancelariach adwokackich. Wspólne przedsięwzięcia z niemieckimi partnerami przyczynią się do rozwoju polsko-niemieckiej współpracy prawniczej.

Lektorat i wykłady


Program podzielony jest na dwa semestry. Zajęcia odbędą się w trybie zjazdów weekendowych, od stycznia do czerwca 2015 r. Pierwszy semestr składa się z 24 godzin lektoratu z prawniczego języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego. Natomiast drugi obejmuje 80 godzin wykładów z prawa niemieckiego.

Zajęcia prowadzone w języku niemieckim uwzględniają kluczowe przedmioty z punktu widzenia relacji biznesowych między przedsiębiorcami z Polski i Niemiec. Wykład inauguracyjny na temat „Umowy międzynarodowej sprzedaży towarów” zostanie wygłoszony przez dr Helge Rieckhoff (Rechtsanwalt).

Przeczytaj także: Jak wybić się na prawniczym rynku pracy

- Podczas drugiego semestru nauki studenci będą uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez niemieckich adwokatów - praktyków, w tym z kancelarii RAUE LLP Rechtsanwälte und Notare - mówi Jan Wiegner, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego. - Wykładowcy dadzą przykłady z własnej praktyki oraz z orzecznictwa niemieckich sądów. Tematyka wykładów obejmie szeroko rozumiane niemieckie prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo konkurencji, przepisy dotyczące sprzedaży i zabezpieczenia kredytów. Wszystkie wykłady będą uwzględniały odpowiednie regulacje europejskie - uzupełnia.

Egzamin końcowy w formie ustnej przeprowadzony zostanie w języku niemieckim.


- Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego Uczelni Łazarskiego. Z pewnością będzie ono stanowić atut na rynku pracy - mówi dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Przeczytaj także: Kłoda: każdy jest kowalem lub grabarzem własnego losu

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prowadzi również Studium Prawa Rosyjskiego i oferuje bogatą ofertę programów prawa w języku angielskim, skierowaną do kandydatów z całego świata. - Uruchomienie Szkoły Prawa Niemieckiego jest zgodne z priorytetem Uczelni, jakim jest umiędzynarodowienie - podsumowuje inicjatywę dziekan.


Wszystkich zainteresowanych tegorocznym naborem zapraszamy na stronę internetową Uczelni Łazarskiego.

***
Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią ekonomiczną-prawniczą w Warszawie. Zajmuje pierwsze miejsce w Rankingach Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania plasuje się jako najlepszy praktycznie kształcący na rynku w ratingu „Briefu”. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Więcej informacji na www.lazarski.pl.

Agnieszka Brzozowska