Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbywają się corocznie przy okazji święta patrona prawników – Św. Iwa. Dla wszystkich Pracowników i Studentów WPPKiA KUL jest to okazja to wspólnego świętowania i integracji. Nie brakuje też rozrywek intelaktualnych.

W tym roku Samorząd Studentów WPPKiA, dla wszystkich żaków zainteresowanych karierą radcowską i adwokacką przygotował symalację egzaminu wstępnego.

3 osoby z najlepszymi wynikami otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 

I miejsce zajął Wojciech Chojnicki, student V roku Prawa.

 

 II miejsce - Paulina Sochacka, III miejsce - Elwira Sitarz, również studenki V roku Prawa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkim absolwentom przygotowującym się do egzaminów wstępnych polecamy program LEX PRZED APLIKACJĄ, który daje niezbędną wiedzę, ale też pomaga szybko ją zweryfikować.