Od obecnego roku akademickiego szkoły wyższe mogą prowadzić wspólne interdyscyplinarne studia nie tylko na jednej uczelni. Zmiana dotyczy zarówno szkół publicznych jak i prywatnych. Jest to jednym z efektów ostatniej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.


Na pierwsze tego typu studia rekrutacja ruszy już w styczniu, a pierwszy taki kierunek rozpocznie zajęcia od marca.

Przeczytaj także: Lena Kolarska-Bobińska: nasi studenci potrafią zwyciężać na świecie


– To chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Otworzą je wspólnie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Łódzka – zapowiada Łukasz Szelecki, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


– Studenci rekrutują się na trzech uczelniach równolegle i ta, którą wybiorą, pozostaje do końca ich uczelnią macierzystą. To na niej będą się uczyć przez pierwszy semestr, a na następne dwa wyjadą kolejno na uczelnie partnerskie. Ostatni semestr dyplomowy zaliczą znów na uczelni macierzystej – wyjaśnia Agnieszka Mrozek, prodziekan ds. studenckich i kształcenia z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.


Każda z uczelni kształci w specjalnościach, w których ma największe osiągnięcia. Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do interpretacji i opisu zjawisk chemicznych, fizykochemicznych oraz do prowadzenia prac laboratoryjnych.

Przeczytaj także: MNiSW podsumowało 100 dni pracy w rządzie premier Ewy Kopacz


Zgodnie z prawem taki międzyuczelniany kierunek może zostać utworzony tylko przez szkoły mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego – każda w innej dyscyplinie naukowej lub artystycznej odpowiadającej kierunkowi studiów interdyscyplinarnych. Sposób prowadzenia, organizację oraz zasady finansowania i rozliczania kosztów studiów interdyscyplinarnych określa umowa zawarta między uczelniami. Absolwenci otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów.
Źródło: Rzeczpospolita