Nowy akt prawny ułatwia także zmianę opiekuna naukowe - możliwe to będzie zarówno na wniosek doktoranta, jak i kierownika studiów. Doprecyzowano, że pracownicy i nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na studiach doktoranckich muszą posiadać dorobek naukowy opublikowany w ciągu ostatnich pięciu lat - dotyczy to osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
Rozporządzenie określa również nowe wymogi, które spełnić musi kandydat na kierownika studiów doktoranckich - aby go powołać, konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii organów samorządu doktorantów.
Zmiany obowiązują od 22 kwietnia 2016 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł