Grupa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego od piątku wieczorem prowadzi strajk okupacyjny na Wydziale Polonistyki. Po rozmowach z władzami uczelni, protestujący przenieśli się do budynku Wydziału Filozoficznego przy ul. Grodzkiej.
Na Facebooku Akademicki Komitet Protestacyjny w Krakowie poinformował o sobotnim „pikniku okupacyjnym w Krakowie”.

Studenci protestują przeciw procedowanej w Sejmie reformie nauki. Uważają, że jest ona prowadzona, marginalizując i pomijając dużą część środowiska akademickiego.

Strajk okupacyjny na UJ ma charakter rotacyjny - jednocześnie w budynku przebywa 15 osób, które wymieniają się. 

Protesty odbywają się też na innych polskich uczelniach, m.in. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Rzeszowskim,  Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Łódzkim.

Czytaj też Na UW protest przeciwko Ustawie 2.0

Protestujący chcą, żeby minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin pozwolił im ą i mają prawo decydować o swojej przyszłości, a więc uczestniczyć w debacie. Są zdania, że ustawa ograniczy autonomię uczelni i doprowadzi do centralizacji środowiska kosztem mniejszych ośrodków akademickich.

Protestują przeciwko upartyjnianiu i podporządkowywaniu uczelni logice korporacyjnej, a za szkodliwe uznają wdrażanie rozwiązań systemowych niedopasowanych do polskiej specyfiki. Nie zgadzają się też na likwidację wielu dyscyplin humanistycznych, wprowadzoną administracyjnym rozporządzeniem ministra oraz na ustalenia dotyczące wąskiej listy aprobowanych przez ustawodawcę wydawnictw i czasopism naukowych.

Projekt Konstytucji dla Nauki, nazywanej też Ustawą 2.0, przygotowanym przez resort nauki, obecnie zajmuje się Sejm.

Czytaj też Parlament Studentów RP popiera Ustawę 2.0