Studenci pomogą rzecznikowi w ramach praktyk i staży. To efekt porozumienia, jakie w czwartek zawarł prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego prof. Piotrem Stecem. Dyżury studentów i program praktyk może ruszyć już w wakacje.

„Mamy coraz więcej konsumentów, którzy są niezadowoleni np. z podpisanej umowy czy z zakupu jakiegoś towaru. Praktyki realizowane na mocy podpisanego porozumienia wzmocnią biuro Miejskiego Rzecznika” - powiedział sekretarz miasta Grzegorz Marcjasz.

Akcja ma też przyczynić się do zwiększenia świadomości konsumenckiej poprzez działalność edukacyjną w zakresie praw konsumenta oraz promowanie przykładów dobrych praktyk.
Zdaniem dziekana wydziału prawa na UO zainteresowanie praktykami w biurze Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta będzie duże, bo dla studentów będzie to możliwość zdobycia praktyki i "zetknięcia z takimi sprawami, z którymi będą się stykać, gdy zaczną praktykę".

„Większość prawników nie pracuje dla dużych korporacji, dla większości klientem jest obywatel. Im szybciej nasi studenci zobaczą, jak wygląda rzeczywista praca prawnika (…), tym lepszymi prawnikami będą w przyszłości” – przekonywał.
Jak dodał, z miejskim rzecznikiem współpracować będą studenci wyższych lat prawa na UO, od III roku wzwyż, czyli ci, którzy mają zaliczone podstawy prawa cywilnego czy pierwszy kurs prawa konsumenckiego.

Prof. Stec podkreślił, że misją uniwersytetu i wydziału prawa jest też „wyjście do otoczenia i wsparcie tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy”. „Już to robimy dzięki naszemu programowi klinicznemu, a będziemy to robić jeszcze lepiej i jeszcze intensywniej dzięki współpracy z miastem. Skupimy się na problematyce konsumenckiej, która dotyczy nas wszystkich” – argumentował. Jak wyjaśnił, tzw. zajęcia kliniczne to udzielanie przez studentów porad prawnych niezamożnym mieszkańcom Opolszczyzny.

Prezydent Opola przekonywał, że wsparcie pracy Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta będzie jednym z pól współpracy miasta z ośrodkami naukowymi, „tym cenniejszym, że skierowaną do mieszkańców”. „Mieszkańcy zyskają dzięki temu taką pomoc, jakiej do tej pory nie mieli, i mocny instrument do tego, by mieć szansę być podmiotowo traktowanymi przez różnych usługodawców czy sprzedawców, bo to staje się coraz większym problemem i wyzwaniem” – mówił Wiśniewski.

W porozumieniu zapisano też, że Wydział Prawa i Administracji UO będzie np. prowadził badania dotyczące bieżącej praktyki rzecznika, analizy praktyki stosowania prawa, w tym orzecznictwa w sprawach konsumenckich czy badania świadomości prawnej w zakresie prawa konsumenckiego. Ma również utworzyć program spraw precedensowych, pojawiających się w praktyce Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Na mocy porozumienia planowane jest również utworzenie Centrum Prawa Konsumenckiego - wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej działalność naukową, edukacyjną i usługową w zakresie prawa konsumenckiego i polityki konsumenckiej. (PAP)