Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 1 stycznia 2017 r. uchylone zostaną niektóre zapisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
"Chciałem uspokoić tych wszystkich, którzy są zaniepokojeni informacjami dotyczącymi ulg na przewozy autobusowe, będą się one odbywały się tak jak do tej pory, ulgi będą obowiązywały. Aby mogły obowiązywać także w roku 2017 Senat przygotował stosowny projekt ustawy, przedłuży on vacatio legis, czyli okres obowiązywania obecnych przepisów na rok 2017" – powiedział w poniedziałek na briefingu prasowym wiceminister infrastruktury i budownictwa(MIB) odpowiedzialny za transport Jerzy Szmit.
"Dostałem zapewnienie, że w czwartek Senat zajmie się tym projektem - dodał Szmit.
Wyjaśnił, że przedłużenie vacatio legis pozwoli na prace nad nowym projektem. "Przez następny rok MIB będzie pracowało nad takim projektem, który w sposób merytoryczny zlikwiduje zagrożenia, które rzeczywiście ta ustawa obowiązująca mogłaby wprowadzić. Załatwimy sprawę refundacji ulg zgodnie z interesem pasażerów i przewoźników" – zapewnił Szmit.
Biuro senatorskie wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja potwierdziło, że Senat zajmie się projektem przedłużającym vacatio legis w czwartek i w tym samym dniu projekt noweli znajdzie się na stronach internetowych Senatu.
Szmit określił pojawiające się w mediach informacje dotyczące zaprzestania rekompensowania ulg przez rząd, jako "nieprawdziwe".
Dodał, że aby rozwiązać problem długofalowo, trzeba się „bardzo poważnie nad nową ustawą zastanowić". "Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób wraz z wprowadzeniem nowego prawa zabezpieczyć interesy pasażerów i polskich przewoźników. To są te wyznacznik, którymi będziemy się kierować pracując nad nową ustawą" – powiedział Szmit.
1 stycznia 2017 r. ma wejść w życie część przepisów noweli ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie, z którymi ulgi ustawowe będą obowiązywać tylko w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, tj. w przewozach realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej pomiędzy operatorem a właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Tym samym prawo do rekompensaty z tytułu stosowania tych ulg mieliby jedynie operatorzy publicznego transportu zbiorowego.(PAP)

 

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł