Uroczyste otwarcie zaplanowane zostało na godzinę 11:00 w Collegium Polonicum w Słubicach. Pierwszym panelem będzie „Porwanie rodzicielskie”, którego moderację obejmie prof. dr Arkadiusz Wudarski. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka), Maciej Szcząska- Wójcik (Starszy specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich), dr Martin Menne (Sędzia w Kammergericht [Wyższy Sąd Krajowy] w Berlinie), Gabriele Scholz (Dyrektorka, Internationaler Sozialdienst / Deutscher Verein für öffentliche u. private Fürsorge e.V. [Urząd Międzynarodowych Spraw Socjalnych w Berlinie]) oraz Grzegorz Kostka (Szef Zespołu Prawnego w Fundacji ITAKA).

Tematyką drugiego panelu będą „Studenckie Poradnie Prawne” w Polsce i Niemczech.
 
Konferencja zorganizowana została przy współpracy Katedry Polskiego i  Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki  na Uniwersytecie Europejskim  Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a także Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Polonicum w Słubicach. Organizację wydarzenia wsparła również Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawa.  
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia.