Seminarium zostało zorganizowane 23 listopada w siedzibie KSAP w Warszawie. Adresatami spotkania byli głównie studenci, uczelniane biura karier oraz Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski. - Możliwość zdobywania doświadczenie w trakcie wolontariatu, praktyk czy staży w ONZ procentować będzie mogło zarówno w pracy w administracji publicznej w Polsce jak i zdobywaniu kolejnych szczebli kariery zawodowej w różnych organizacjach międzynarodowych -“ zachęcała zgromadzonych dyrektor Prądzyńska.


ONZ jest jednym z największych pracodawców wśród organizacji międzynarodowych. -€“ Praca w ONZ jest dla tych osób, które nie tylko posiadają określoną wiedzę, ale potrafią również funkcjonować w wielokulturowym środowisku - zaznaczyła Mariola Ratschka, dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

O swoich kilkuletnich doświadczeniach w pracy w ONZ opowiadał Maciej Janczak, zastępca dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w MSZ. Wśród panelistów były także: Claudia Pivaral z UN Volunteers, Felicia Barry-Jorgensen ze Światowej Organizacja Zdrowia (WHO), Ann-Carin Öst z Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce i Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie. Mówcy zachęcali uczestników seminarium do śledzenia stron internetowych poświęconych rekrutacji i aplikowania na licznie ogłaszane tam nabory.