Komisja zarekomendowała w ustawie 2.0 m.in. zmianę w wyborze rektora – według pierwotnych zapisów projektu wybierać go miało kolegium elektorów albo rada uczelni. W tym ostatnim przypadku po zaopiniowaniu przez senat. Postulowana zmiana poniekąd łączy oba te tryby, rektora ma wybierać komisja lub kolegium elektorów - spośród kandydatów wskazanych przez radę uczelni.

W piątek rano minister nauki Jarosław Gowin podał, że będą głosować ustawę na najbliższym posiedzeniu.

PiS popiera projekt

- Zamiast na ilość, nowa ustawa kładzie nacisk na jakość badań naukowych - mówiła posłanka Joanna Borowiak - Ustawa wprowadzi system szerokiego wspierania uczelni regionalnych, co spotkało się z poparciem samych zainteresowanych.

Dodała, że ustawa wprowadzi wiele zmian korzystnych dla młodej kadry naukowej - zwłaszcza dla doktorantów. Partia rządząca - jak zapewniła Joanna Borowiak - poprze zmiany w szkolnictwie wyższym.

- Ustawa przewiduje także rozliczenie się uczelni wyższych z okresem PRL, to kwestia od dawna oczekująca na rozwiązanie - podkreśliła posłanka Joanna Borowiak - Osoby, które pracowały w służbach PRL lub z nimi współpracowały nie będą mogły zasiadać w organach uczelni - dodała.

Nie ten projekt, który konsultowano

- Mam wrażenie, że góra urodziła mysz - mówiła Katarzyna Lubanauer (PO) - Projekt, którym się zajmujemy dzisiaj, nie jest już tym projektem, którym się zajmowaliśmy na początku. Zgłoszono już 150 poprawek, a ma się pojawić jeszcze 40. W taki sposób się takiej ustawy nie proceduje - podkreślała.

Dodała, że ustawa podzieliła całe środowisko - skonfliktowała przedstawicieli nauk humanistycznych ze "ścisłowcami", a małe uczelnie z centralnymi ośrodkami.  Odniosła się także do kwestii finansowania uczelni.

- Jeżeli wprowadzamy taką dużą reformę, to musi za nią stać odpowiedni poziom finansowania. Nie da się wprowadzić tak dużej reformy bez zwiększenia nakładów - podkreślała posłanka PO - Są oczywiście rozwiązania, które zasługują na pochwałę, jest to np. przyznawanie oceny dyscyplinom, a nie wydziałom - tłumaczyła.

Dodała jednak, że wpływ ustawy na funkcjonowanie uczelni trudno ocenić bez znajomości projektów aktów wykonawczych. Przede wszystkim tego, który precyzuje zasady kategoryzacji.

Autonomia utrzymana

- Protestuje paruset studentów, a zmiany poparły wszystkie gremia, w tym Parlament Studentów RP, który jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą. Jest to ustawa bardzo prostudencka - mówił Jarosław Gowin - Chodzi o realizację zasady zrównoważonego rozwoju, jeżeli ktoś uważa, że poziom jest wystarczający, to tu faktycznie się rozmijamy - dodał. Odniósł się też do zarzutów dotyczących skutków utworzenia rad uczelni.

- Autonomia uczelni jest zagwarantowana konstytucyjnie, prawie wszyscy podkreślają, że ta ustawa ją zwiększa – mówił wicepremier - Nie likwiduje wydziałów, znosi przymus ich tworzenia - dodał.

Tłumaczył, że liczba poprawek to znak otwartości na dialog i przyjmowania postulatów różnych organizacji.

- Po raz pierwszy humanistyka będzie oceniania we własnych dziedzinach – odpowiadał na zarzuty opozycji Piotr Müller, wiceminister nauki. Podkreślał, że obecnie ta ocena jest niemiarodajna, ponieważ dotyczy wydziałów – sprawia to, że prace z psychologii zestawiane są z pracami z pedagogiki.

Na UW protest przeciwko Ustawie 2.0>>

 

 

X

Ustawa 2.0


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Ustawa 2.0? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>