Jak informuje KRRP, celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania tematyką istnienia zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowanymi w toku jego wykonywania ideałami i obowiązkami etycznymi a także sposobem organizacji i działania samorządu radców prawnych.
Nagroda uhonoruje najwartościowsze pod względem merytorycznym prace magisterskie z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, o ile ich praca magisterska jest zgodna z zakresem tematycznym określonym w niniejszym regulaminie, a obrona miała miejsce na uczelni wyższej mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane wyłącznie w języku polskim i obronione po 1 maja 2008 r. oraz uzyskały ocenę co najmniej dobrą. Uczestnik Konkursu może być autorem tylko jednej zgłoszonej pracy. Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.
Prace można nadsyłać aż do 30 listopada 2012 r., a ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  14 grudnia 2012 r. na stronie internetowej Organizatora (www.kirp.pl).