Sprawę opisuje "Rzeczpospolita". Ojciec 28-letniej aplikantki adwokackiej wystąpił do sądu o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.
Aplikantka wniosła o oddalenie powództwa, a jednocześnie złożyła pozew wzajemny o podwyższenie alimentów. Sąd uznał, że nie ma podstaw, aby uznać, że pozwana uzyskała zdolność samodzielnego utrzymania się, skoro podjęła naukę odpowiednią do kierunku jej wykształcenia w celu zdobycia zawodu, który dopiero da jej możliwość samodzielnego utrzymania się. Sąd nie miał wątpliwości, iż sam fakt ukończenia studiów prawniczych nie daje samoistnej podstawy do wykonywania zawodu prawniczego.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 8 lutego 2017 r.

 

Postępowanie cywilne. Kazusy
Małgorzata Manowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł