Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego, najłatwiejsze - z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 893 oceny niedostateczne, w tym z zadania z zakresu prawa karnego - 167, tj. około 19%, z zadania z zakresu prawa cywilnego – 542, tj. około 61%, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 118, tj. około 13%, z zadania z zakresu prawa administracyjnego –50, tj. około 5% i z zadania z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 16, tj. około 2%.
Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 1083 oceny niedostateczne, w tym z zakresu prawa karnego - 234 tj. około 22%, z zakresu prawa cywilnego - 282, tj. około 26%, z zakresu prawa gospodarczego - 407, tj. około 37%, z zakresu prawa administracyjnego - 117, tj. około 11% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - 43, tj. około 4%. Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, zaś najmniej - zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Więcej>>