Kwoty określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 (Dz. U. poz. 686).
Maksymalną kwotą, którą będą mogły pobierać uczelnie za procedurę rekrutacyjną na większość kierunków, będzie 85 zł.
Inne kwoty przewidziano w przypadku, gdy postępowanie obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych (150 zł) lub sprawdzian sprawności fizycznej (100 zł).

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł