W sali sesyjnej rzeszowskiego ratusza 14 grudnia 2012 r.  miał miejsce finał akcji organizowanej w ramach Kampanii Edukacyjnej „Świadomy swoich praw” przez Fundację Generator Inspiracji oraz Zrzeszenie Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki  w Rzeszowie. Akcja ta odbywała się pod nazwą „ Ignorantia Iuris Nocet”, a jej celem było zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów liceów ogólnokształcących miasta Rzeszowa oraz zainteresowanie dziedziną prawa.

I miejsce w konkursie zajęli uczniowie II liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Lisa- Kuli w Rzeszowie, II miejsce przypadło uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, natomiast III miejsce zajęli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego  przy Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.
 
W ramach wspomnianej akcji uczniowie liceów mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez studentów prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz spotkaniach z prawnikami – członkami Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Prawnicy przedstawiali uczniom liceów praktyczne aspekty wykonywania zawodu prawnika oraz funkcjonowania prawa w Polsce, a także sytuacje z jakimi borykają się na co dzień, a które dotyczą bezpośrednio młodych ludzi.
 
W finale Akcji „Ignorantia Iuris Nocet” udział wzięło po pięć najaktywniejszych uczniów z każdej szkoły zaangażowanej w projekt. Finał składał się z dwóch etapów, z których pierwszy polegał na rozwiązaniu testu z zakresu podstaw prawa. Z kolei drugi etap obejmował udzielanie ustnych odpowiedzi na pytania zadawane przez jury, w skład którego wchodzili między innymi: sędzia Sądu Okręgowego Janusz Solecki – prezes zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich – Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie Piotr Popek, sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Arita Masłowska oraz radca prawny Radosław Jarecki z kancelarii Kamiński&Kamiński 
w Rzeszowie.
 
Akcja Ignorantia Iuris Nocet jak cała Kampania „Świadomy swoich praw” odbywa się pod patronatem m. in. Ministerstwa  Sprawiedliwości oraz  Prezydenta Miasta Rzeszowa  Tadeusza Ferenca.
 
NIKOLETTA BIELUT JEST AMBASADOREM WOLTERS KLUWER NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM