7 grudnia 2012 roku  w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się  V Podkarpacka Gala Wolontariatu, która miała na celu podsumowanie działalności Fundacji Generator Inspiracji, zaprezentowanie akcji, projektów oraz kampanii które miały miejsce w ubiegłym roku kalendarzowym, a także nagrodzenie wolontariuszy za ich dotychczasową działalność i zaangażowanie.  Gośćmi tegorocznej Gali byli studenci prawa, uczniowie liceów oraz pracownicy naukowi UR i prawnicy zaangażowani w działania wolontariackie, w tym między innymi Sędzia Sądu Okręgowego Artur Lipiński, znany również widzom telewizji TVN i programu „Sąd Rodzinny” jako sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a także Sędzia Sądu Okręgowego i Prezes Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Janusz Solecki. 
 
Jednym z głównych działań realizowanych z pomocą Fundacji Generator Inspiracji była Kampania Edukacyjna „Symulacja rozprawy sądowej - Świadomy swoich praw”, prowadzona przez studentów prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego - wolontariuszy Programu „Projektor – wolontariat studencki” koordynowana przez studenta prawa UR Dawida Szczepankiewicza, który jest jej autorem. 
 
Kampania skupiała studentów prawa, których celem było zwiększenie świadomości prawnej uczniów liceów ogólnokształcących mniejszych miast zlokalizowanych na terenie Podkarpacia, walka z powszechną fikcją znajomości prawa oraz zainteresowanie młodych ludzi dziedziną prawa, poprzez aktywne zajęcia prowadzone przez wolontariuszy. W ramach zajęć w których uczęszczali uczniowie liceów mieli oni okazję, przyjrzeć się bliżej tematyce procesu karnego, a przede wszystkim skupić się na jego praktycznych aspektach. 
 
Warto również zaznaczyć, że kampania miała na celu przybliżenie idei wolontariatu  jako współpracy interpersonalnej w każdej dziedzinie życia, czego wyrazem były prowadzone przez wolontariuszy zajęcia w podkarpackich liceach ogólnokształcących. Uczniowie liceów którzy wzięli udział w Kampanii przygotowywani byli do przeprowadzenia symulacji rozprawy sądowej w ramach dwuetapowego konkursu, z którego pierwszy obejmował przygotowanie filmu video z symulacją rozprawy karnej. 
 
Z kolei drugi etap stanowiący finał całej Kampanii miał miejsce w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, gdzie zakwalifikowane drużyny przedstawiały symulację rozprawy na oczach jury, w składzie którego pod przewodnictwem Sędziego Sądu Okręgowego Artura Lipińskiego zasiadali sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Języka Polskiego UR. Kampania cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno po stronie studentów prawa, uczniów liceów, mediów jak i przedstawicieli środowiska akademickiego oraz prawniczego. Z powodu tak dużego sukcesu wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ruszyły przygotowania do kolejnej edycji Kampanii, która z dnia na dzień przy współpracy 
 
z Fundacją Generator Inspiracji oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich – Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie, pozyskuje kolejnych partnerów i patronów m.in. medialnych, uczniów liceów chętnych do wzięcia udziału w Kampanii oraz nowych wolontariuszy.
 
NIKOLETTA BIELUT JEST AMBASADOREM WOLTERS KLUWER POLSKA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM