NCBR ogłosiło własnie drugą edycję konkursu Program Rozwoju Kompetencji.

Na projekty mające wspierać kompetencje zawodowe, interpersonalne, analityczne oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów NCBR planuje przeznaczyć 250 mln zł. Nabór wniosków ruszy w maju.
Uczelnie wyłonione w konkursie Program Rozwoju Kompetencji dostaną dofinansowanie na certyfikowane szkolenia i warsztaty, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców oraz staże.

– Nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy zbudujemy jedynie przy udziale kompetentnych kadr wywodzących się z rodzimych uczelni. Kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nie tylko pomoże zasilić gospodarkę w grono absolwentów o praktycznych umiejętnościach, ale przede wszystkim utrwali dobrą współpracę uczelni oraz przedsiębiorców w zakresie kształcenia studentów na potrzeby rynku pracy – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

W sumie programem ma zostać objętych 12 500 studentów, a maksymalna wartość wsparcia jednego uczestnika w projekcie to 20 tys. zł. Beneficjenci będą szkolić swoich podopiecznych w m.in. w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, językowych, informatycznych oraz analitycznych. Działania w ramach projektu powinny dotyczyć studentów maksymalnie czterech ostatnich semestrów na studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

– Zaangażowanie studentów w kilkumiesięczne staże, szkolenia i zajęcia praktyczne zorganizowane przy współpracy uczelni i przedsiębiorców wyposaży ich w pożądane na rynku kompetencje. Da im też doświadczenie zawodowe, którego wymaga się dziś w procesach rekrutacyjnych – mówi zastępca dyrektora NCBR prof. Jerzy Kątcki. – Program Rozwoju Kompetencji odpowiada na potrzebę stałego dopasowywania toku kształcenia do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Innowacyjne firmy potrzebują bowiem nie tylko środków na prace badawczo-rozwojowe, ale i młodych, wykwalikowanych pracowników – dodaje prof. Kątcki.

MNiSW przypomina, że to drugi konkurs w ramach Programu Rozwoju Kompetencji finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W niedawno rozstrzygniętej pierwszej edycji NCBR wyłoniło 61 projektów, które mają na celu poprawę jakości i skuteczności szkolnictwa wyższego. Pierwsze kursy i warsztaty w ramach tego dofinansowania ruszą w październiku tego roku.

O pieniądze mogą ubiegać się szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Projekty powinny obejmować wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy i być przygotowane w oparciu o najnowsze badania rynku. Na dodatkowe punkty w ocenie wniosku mogą liczyć uczelnie stale współpracujące z pracodawcami oraz projekty prowadzone w całości w języku obcym. Nabór wniosków w nowej edycji Programu Rozwoju Kompetencji rozpocznie się 4 maja i potrwa do 7 czerwca 2016 r.