"Zastosowany model nauczania zakłada nowoczesną formę kształcenia prawników. Przewiduje wiele zajęć teoretycznych, praktycznych i warsztatowych, podczas których liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki i organizacji społecznych będą dzielić się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem, wzmacniając ich kompetencje i przygotowując do współczesnych wyzwań." - zachęca resort sprawiedliwości.
Projekt kierowany jest do skierowany do tegorocznych maturzystów oraz studentów I i II roku prawa i administracji. Adresatem projektu są również studenci pozostałych kierunków studiów humanistycznych oraz studenci kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.
Uczestnicy mają szansę na:
- odbycie praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości,  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości;
- udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
-  mentoring z liderami życia publicznego.

Więcej: liderzy.iws.org.pl/program-student