Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym” to flagowy projekt Instytutu Allerhanda poświęcony sprawom o istotnym znaczeniu dla prawa, praworządności i przejrzystości życia publicznego. Projekt zrzesza przedstawicieli różnych środowisk: studentów i aplikantów, prawników praktyków i akademików, przedstawicieli kancelarii prawnych i firm, którym przyświeca wspólny cel, jakim jest poprawa jakości polskiego prawa, dbałość o jego przejrzystość i efektywność. Poszukiwani są studenci III-V roku prawa lub absolwenci tego kierunku. Najlepsi dostaną stypendium - do rozdysponowania jest 16 tys. zł.
Rozpoczęcie stażu: 15.10.2016r.  Okres stażu: październik-lipiec 2016. CV oraz list motywacyjny należy przesłać do 1 października. Więcej>>