W pierwszej edycji programu stworzono 1300 miejsc, w 43 uczelniach na terenie całej Polski.
– „Maluch na uczelni” to znakomity pomysł i bardzo mu kibicuję – mówi podsekretarz stanu w MNiSW, dr hab. Teresa Czerwińska. – Daje młodym rodzicom szanse na pogodzenie rozwoju naukowego i zawodowego bez konieczności dokonywania wyborów pomiędzy pracą, a wychowywaniem dzieci. Studenci i pracownicy mogą dzięki niemu poczuć rzeczywiste wsparcie ze strony uczelni, takie inicjatywy pozwalają też na zbudowanie z nią jeszcze lepszej więzi – dodaje minister Czerwińska.

W ramach tegorocznej edycji, uczelnie mogą ubiegać się o dwa rodzaje środków:
1) na stworzenie nowych placówek
2) oraz na utrzymanie już istniejących
Ministerstwo na ten cel przeznaczy 11 milionów złotych. Czas składania wniosków upływa 1 lutego 2016 r.


Program "Maluch na uczelni" jest efektem współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.