Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2014 r. na polskich uczelniach wyższych studiowało 27 730 studentów z niepełnosprawnościami, o ponad tysiąc mniej niż w roku 2013. Nadal odsetek osób z niepełnosprawnościami osiągających wykształcenie wyższe jest znacznie niższy w stosunku do osób sprawnych i w 2014 roku wynosił 9,8 do 27,1.
"Polska zobowiązana jest – na mocy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych –zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego bez dyskryminacji i na zasadzie równych szans. Zgodnie z Konstytucją, władze publiczne tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy dla studentów, które mają niwelować różnice w dostępie do edukacji. Taką rolę pełni m.in. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przewidziane w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. " - podkreśla rzecznik.
Zauważa jednak,  że stypendium nie przysługuje studentom, którzy po ukończeniu pierwszego kierunku kontynuują  naukę na kolejnym. Dodaje, że jest tak nawet, gdy niepełnosprawność powstała w czasie studiów i student zmuszony jest zdobyć inne kwalifikacje.

 

RPO: prawo powinno lepiej chronić zagranicznych studentów>>