Na stronach ministerstwa sprawiedliwości opublikowano datę egzaminu końcowego komorników. Minister Sprawiedliwości na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  jako termin przystępowania do niego kandydatów wyznaczył daty: 19 marca 2015 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy i na 20 marca 2015 r. godz. 10.00 - dzień drugi.

 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2015 r. wraz z wnioskiem i kompletem dokumentów przed przystąpieniem do egzaminu należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 875 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11,    00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin komorniczy”.
 
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, odpowiadającej siedzibie rady izby komorniczej w: 
 
 
I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Białymstoku i Gdańsku;
II. Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Katowicach;
III. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Krakowie i Rzeszowie;
IV. Łodzi, ul. Mickiewicza 11/23, kod 90-443, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Łodzi i Lublinie;
V. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Poznaniu i Szczecinie;
VI. Warszawie, ul. Kaliska 23/U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Warszawie;
VII. Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości izby komorniczej we Wrocławiu.
Źródło: ms.gov.pl