Minister nauki nakłada na uczelnie obciążenia, ale nie przewiduje przyznania środków z budżetu państwa na ich realizację – zarzuca Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Chodzi m.in. o konieczność systematycznej aktualizacji informacji dotyczącej przyznawania studentom i doktorantom świadczeń pomocy materialnej. Taki obowiązek nałoży na uczelnie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i doktorantów. Ma wejść w życie 1 października 2014 r.

Zobacz: Węgry: wszczęto śledztwo przeciwko skrajnie prawicowym studentom>>>

W uwagach wniesionych do projektu rozporządzenia KRASP wskazał również, że niezbędna będzie stała obsługa procesu aktualizowania danych w ogólnopolskiej bazie POL-on przez uczelnie. Trzeba będzie bowiem np. w momencie skreślenia studenta z listy czy ukończenia przez niego nauki oznaczać jego dane jako archiwalne.
 
 
Rektorzy uważają też, że proponowane przepisy są niejasne. – Zakres danych, które należy wprowadzać do POL-onu, jest w rozporządzeniu opisany wybiórczo, a opis poszczególnych elementów pozostawia swobodę interpretacji – wskazują w piśmie do resortu.
 
Minister nauki zobowiązuje uczelnie do uzupełnienia danych o studentach i doktorantach do końca tego roku.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna