POZiMUN to międzynarodowa konferencja, w czasie której studenci z całego świata wcielają się w rolę delegatów państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy zostaną postawieni przed politycznymi wyzwaniami, które na co dzień zarezerwowane są tylko dla prawdziwych dyplomatów. W tegorocznej edycji reprezentanci będą mieli okazję symulować obrady wybranych organów ONZ: Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej, ONZ Kobiety oraz stworzonej na potrzeby wydarzenia „United Crisis Security Council”.

Symulacja została już objęta prestiżowymi patronatami: UNIC Warsaw - Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.

POZiMUN jest już trzecią edycją organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UAM symulacji obrad ONZ w Poznaniu. W zeszłym roku w wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób z niemalże wszystkich kontynentów. W tym roku POZiMUN liczy na podobne zainteresowanie.

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją organizatorzy przedłużyli rekrutację do końca maja! Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.pozimun.org oraz na fanpage’u na portalu Facebook: www.fb.com/pozimun