Czym jest debata oksfordzka?
Jest to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy, oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Ta forma dyskusji pochodzi z Uniwersytetu w Oksfordzie.

Uczestnicy
Drużyna "ZA":
- dr Jakub Czepek wraz z wybranymi członkami Koła Ius Homini przy WPiA UWM-u,
- dr Justyna Krzywkowska z członkami Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego,
- dr Agnieszka Kowalska z drużyną złożoną z członków Koła Naukowego Prawa Medycznego oraz
- prof.UWM. dr hab. Agnieszka Skóra wraz z członkami swojego koła.

Drużyna "PRZECIW":
- Koło Naukowe Etyki Prawniczej pod opieką doktora Marcina Kaźmierczuka,
- Koło Historii Państwa i Prawa pod opieką dr Anny Korzeniewskiej-Lasoty.

Od uczestników Debaty zależy w jakim kierunku poprowadzą wymianę zdań. Mogą omawiać temat klauzuli z punktu prawniczego, medycznego jak i etycznego. Dyskusja między drużynami zapowiada się bardzo ciekawie.

Spośród uczestników jury oraz publiczność wyłoni drużynę zwycięską.
Przewidziane są także wyróżnienia indywidualne dla członków drużyn oraz zabierających głos wśród publiczności.

Osoby, które chcą wziąć udział w Debacie, jako publiczność uzyskają więcej informacji tutaj>>>>
Adrianna Sobczak - Ambasador WK na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Organizatorem jest ELSA Olsztyn.

Patronat nad wydarzeniem objęło wydawnictwo Wolters Kluwer oraz portal student.lex.pl.