W trakcie posiedzenia wybrano również zastępców przewodniczącego KRASP na kolejną kadencję. Zostali nimi prof. Jacek Popiel, rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Michał Zasada, rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej KRASP - czytamy w komunikacie na stronie internetowej KRASP.

Nowa rektor: Zadbam o to, by Uniwersytet Łódzki wykorzystał swój potencjał>>

 

Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. Mężyk zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania KRASP. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji i wzajemnego wsparcia akademickiego; budowania wizerunku KRASP na różnych płaszczyznach; wdrażania tzw. Ustawy 2.0; działalności uczelni w nowym roku akademickim w okresie epidemii.

 

Prof. Arkadiusz Mężyk był rektorem Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020, będzie nim również w kadencji 2020-2024. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN. Od 1 września 2020 roku będzie też Przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

 

 

 

Ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w 1987 roku. W 1994 roku obronił rozprawę doktorską, a rozprawę habilitacyjną, także z wyróżnieniem, w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych - czytamy w informacji KRASP. Politechnika Śląska pod kierunkiem prof. Arkadiusza Mężyka uzyskała status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza”.

 

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowobadawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi. Jest współautorem 18 patentów, które są ściśle związane z tematyką prowadzonych badań i dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.(ms/PAP)