Kandydatów na rektora zgłasza Rada Uczelni oraz elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym. 3 marca Kolegium Elektorów wskazało 3 osoby: prof. Alojzego Z. Nowaka, prof. Pawła Strzeleckiego, prof. Andrzeja Tarleckiego. Rada Uczelni rekomendowała prof. Andrzeja Tarleckiego oraz prof. Aleksandra Filipa Żarneckiego.

 

Rektor, który zrezygnował z funkcji, nie może ubiegać się o trzecią kadencję>>

 

 

Wybory przesunięte z kwietnia

Zgodę na kandydowanie i objęcie urzędu w razie wygranej złożyli prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki. Kandydatury były opiniowane przez Senat UW. Wybory miały odbyć się 22 kwietnia, ale ze względu na stan epidemiologiczny terminarz czynności wyborczych został zmieniony, a zebranie wyborcze przesunięte na 17 czerwca. Głosowanie przeprowadzono w pięciu lokalach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 


 

Prof. Alojzy Z. Nowak będzie 45. rektorem w historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest związany z uczelnią od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA. Więcej na stronie: https://alojzynowak.pl.