Konrad Kuć: Wielu młodych adeptów zawodu narzeka na wysokie koszty aplikacji? Obecnie opłata za roczny kurs na aplikacji adwokackiej wynosi 5.124 zł. Z czego wynika ta wartość?

Adw. Andrzej Zwara: Koszty są ustalone przez ministra sprawiedliwości rozporządzeniem z 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką. Opłata ta równa się 3,05-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę. Ten współczynnik jest niezmienny od lat. 
 
Całość opłaty aplikacyjnej pozostaje w Okręgowej Radzie Adwokackiej i jest spożytkowana przez koszty szkolenia? Czy jakaś jej część kierowana jest inne cele? Jakie?
 
Środki pochodzące z opłat za aplikację adwokacką powinny być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzenia szkolenia aplikantów. Nie mogą być wykorzystywane na dowolny cel. 
 
 
Poza pełnieniem funkcji Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej jest Pan również wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Czy ówcześni aplikanci zmienili się w stosunku do kolegów z czasów Pańskiego szkolenia adwokackiego? 
 
Nie sądzę, aby obecna młodzież różniła się od tej sprzed 20 lat. Zmieniły się natomiast warunki, w jakich odbywa się aplikację. Mniej było aplikantów, więc patron miał pod opieką jednego a nie np. pięciu podopiecznych. Mógł więc poświęcić mu więcej czasu. Również szkolenia prowadzone były w bardziej komfortowych warunkach. Grupy były mniejsze i efektywniej pracowało się nad casusami. 
 
 
Jak obecnie wygląda rynek usług prawniczych w Polsce? Czy młodzi prawnicy mogą w nim znaleźć jeszcze miejsce?
 
Adwokat to wolny zawód, trzeba mieć świadomość, że każda wolność ma swoją cenę. Kondycja gospodarki wpływa na sytuację materialną adwokata, nie bez znaczenia jest większa liczba kolegów po fachu – pamiętajmy, że jest nas, adwokatów, obecnie ponad 13,3 tys.  a z każdym rokiem aplikację kończy około dwóch tysięcy osób. Obecne czasy są trudne, ale Polska wychodzi powoli z kryzysu a samorząd adwokacki robi wiele, by podnieść świadomość społeczeństwa o korzyściach płynących z korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Naszym celem jest, by każdy obywatel wiedział, że po poradę do adwokata warto pójść nie tylko w krytycznych sytuacjach, gdy złamane zostało prawo. Nie mogę jednak pominąć faktu, że wielu aplikantów po zdanym egzaminie adwokackim nie decyduje się na wpis na listę adwokatów, ponieważ wiedzą, że nie utrzymają się na rynku. Tendencja ta jest dosyć wysoka. Natomiast dla ambitnych, pracowitych adwokatów na pewno nie zabraknie pracy.
 
Na koniec poproszę o radę dla naszych Czytelników – studentów prawa oraz aplikantów z całej Polski. Co mają zrobić, by zwiększyć swoją szansę na sukces w przyszłej karierze prawniczej?
 
Rada może wydawać się banalna – jak najlepiej wykorzystać czas studiów i aplikacji adwokackiej dla zdobycia rzetelnej wiedzy i doświadczenia. Na konkurencyjnym rynku usług prawniczych liczyć się będzie zawsze jakość, wysokie kwalifikacje i umiejętności. Zachęcam do udziału w konkursach krasomówczych, do starania się o praktyki w dobrych kancelariach. Od pewnego czasu trwają też dyskusje nad specjalizacjami zawodowymi. Mają one swoje wady i zalety, trzeba mieć świadomość wszystkich konsekwencji specjalizacji. Każdy adwokat powinien mieć wszechstronną wiedzę i z tego nie należy rezygnować. Poza tym, będąc specjalistą w pewnej dziedzinie, można zostać „zaszufladkowanym” przez klientów, co może ograniczać adwokata. Ale też pozytywną stroną jest możliwość znalezienia sobie niszy na rynku prawniczym. Najważniejsze to znaleźć pomysł na swoją karierę zawodową.
 
 
***
Andrzej Zwara, adwokat - uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1987. W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową, a w latach 1990-1993 aplikację adwokacką i od 1993 roku pozostaje adwokatem Pomorskiej Izby Adwokackiej. Do roku 1996 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Jest wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich oraz wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia w przedmiocie procesu inwestycyjnego.
 
Pracę w samorządzie adwokackim rozpoczął w 2001 roku jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. W latach 2004-2007 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zaś w latach 2007-2010 członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od listopada 2010 roku sprawuje funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.