Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 39 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 2592 zdających. Egzamin radcowski przeprowadziły 42 komisje egzaminacyjne. Do egzaminu przystąpiło 2840 zdających.
Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 646 ocen niedostatecznych, w tym z zadania z zakresu prawa karnego – 118, tj. około 18  proc., z zadania z zakresu prawa cywilnego – 215, tj. około 33 proc., z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 240, tj. około 37 proc., z zadania z zakresu prawa administracyjnego – 58, tj. około 9 proc. i z zadania z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 15 tj. około 2 proc.
Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 891 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego - 223, tj. około 38 proc., z zakresu prawa cywilnego - 263, tj. około 45 proc., z zakresu prawa gospodarczego - 241, tj. około 41 proc., z zakresu prawa administracyjnego - 110, tj. około 19 proc. i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 54, tj. około 9 proc.. Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, zaś najmniej - zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Lexoteka - potrzebne podręczniki w jednym miejscu>>