Jak możemy przeczytać na stronie organizatora, szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji.

Konkurs ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom.

Nagrodę może otrzymać osoba posiadająca wykształcenie prawnicze, mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w swojej pracy zawodowej charytatywnie świadczy usługi prawne na rzecz potrzebujących.

Nominacje mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

Dowiedz się więcej z książki
Naturalizm prawniczy. Stanowiska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złNominacji mogą być zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl., do dnia 29 lutego 2016 r. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów. 
Adres pocztowy: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ul. Szpitalna 5 lok.5, 00-031 Warszawa
Źródło: FUPP
Więcej >>>