W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Dlatego też, mając na uwadze przepis art. 14 ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), zgodnie z którym organy administracji publicznej powinny realizować zadania z zakresu edukacji prawnej, sygnatariusze Porozumienia deklarują wolę aktywnego zaangażowania się w działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
W związku z tym porozumienie apeluje o zabezpieczenie w ramach projektowanego budżetu na 2017 r. środków finansowych, które byłyby dostępne dla wszystkich podmiotów mających wolę prowadzenia inicjatyw związanych z edukacją prawną zarówno młodzieży, jak i innych grup społecznych.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł