Polski student przeznacza na pracę zarobkową średnio 25 godzin w tygodniu. To znacznie więcej niż jego koledzy z innych europejskich państw. Odwrotnie proporcjonalne do czasu pracy młodych ludzi są niestety ich zarobki.

Miesięczny dochód uczącego się poza domem Polaka wynosi średnio 583 euro, podczas gdy studenci z Francji i Finlandii zarabiają ponad dwa razy więcej, a ci z Norwegii nawet 1799 euro, średnio. W jednym z zestawień przedstawionych przez GUS jesteśmy jednak pierwsi - największy w Europie odsetek Polaków w wieku 18-24 lat kontynuuje naukę, jest to aż 94.6% badanych. Dla "starych państw" Unii ten odsetek nie przekracza 85%. Niestety chęć do nauki i długość studiów nie przekłada się na zarobki bo uzyskaniu dyplomu. Co więcej, na szukanie pracy nadal trzeba przeznaczyć co najmniej kilka miesięcy. W III kwartale 2011 roku przeciętny Polak szukał pracy przez ok. 11 miesięcy. Absolwent szkoły wyższej tylko o 2 miesiące krócej.

Marta Osowska

Źródło: ABC Kadry]]>