Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", chodzi o projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

– W załączniku do projektu zmieszczono obowiązującą od 2015 roku tabelę minimalnych stawek płac, które są wypłacane pracownikom publicznych szkół wyższych. Czy należy rozumieć, że stawki te będą obowiązywały w kolejnych latach? A jeżeli tak, to ilu lat ma to dotyczyć? Może to oznaczać, że pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce nastąpi wyraźna stagnacja płac w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – zwraca uwagę Stanisław Różycki, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.  Więcej>>

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Urszula Mirowska-Łoskot