Staże studenckie w BBN są szansą na zdobycie doświadczenia, ale też pomagają w rozwoju kariery zawodowej. Spośród dotychczasowych stażystów pięcioro pracuje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Absolwenci otrzymują także propozycje zatrudnienia z innych instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.
W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i nie ukończyli jeszcze 30 lat.
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.bbn.gov.pl/staze do 30 maja 2016 r. Wybrani przez komisję stażową kandydaci zostaną zaproszeni na egzamin pisemny, który odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim (ul. Krakowskie Przedmieście 48/50).
Studentom mieszkającym poza Warszawą Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewni bezpłatne zakwaterowanie w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej. (PAP)