Ogromne zainteresowanie wśród młodych uczestników jest powodem satysfakcji organizatorów. Współpracę z Uczelnią Łazarskiego podjęło 110 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Pierwszy etap miał formę testową i odbywał się w szkołach, do których chodzą olimpijczycy. Najlepsze wyniki uzyskały: Karina Krzoska z LO Filomatów Chojnickich
w Chojnicach (opiekun: Jacek Borzyszkowski) oraz Roksana Melkowska z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 w Iławie (opiekun: Magdalena Lasowa).

– Organizacja Olimpiady i udział tak dużej liczby uczniów pokazuje, że tego typu inicjatywy cieszą się uznaniem wśród młodzieży, są potrzebne i jednocześnie wskazują na duże zainteresowanie problematyką wolności i praw obywatelskich – mówi dr Małgorzata
Sekuła-Leleno, koordynator Olimpiady. – Znajomość i właściwe rozumienie przez młodych ludzi przepisów Konstytucji bez wątpienia pozwoli im być w pełni świadomymi
i odpowiedzialnymi obywatelami – dodaje.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów i techników. Jej celem jest kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości i rozwijanie kultury prawnej wśród młodzieży. Udział w konkursie stwarza uczestnikom niepowtarzalną okazję do sprawdzenia swojej wiedzy, a także szansę na poznanie rówieśników o podobnych zainteresowaniach. Konkurs jest inspiracją dla młodych, ambitnych ludzi do samodzielnego zdobywania oraz rozwijania wiedzy o społeczeństwie i zasadach prawnych. Przyjęta formuła ma również na celu stworzenie możliwości zdrowego współzawodnictwa oraz sprzyjanie rozwojowi uzdolnionych uczniów.

Wydarzenie podzielone jest na 3 etapy. Finał zostanie zorganizowany w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nagrodą główną dla trojga zwycięzców będzie wyjazd do instytucji unijnych w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu. Drugi etap Olimpiady odbędzie się już 16 grudnia na szczeblu okręgowym. Uczestnicy zmierzą się w nim z kolejnymi testami pisemnymi. Tym razem będą rozwiązywali także zadania otwarte, które pozwolą im na praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.lazarski.pl.
Źródło: Uczelnia Łazarskiego