ODPP są wydarzeniem cyklicznym mającym na celu wskazanie studentom prawa możliwości, które otwierają się przed nimi po ukończeniu studiów. Podczas ODPP wszyscy zainteresowani mają szansę wziąć udział w szerokim programie szkoleń, warsztatów i spotkań z praktykami prawa.
 
Tegoroczny cykl szkoleń i warsztatów przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie warsztatów studenci mieli okazję nauczyć się poprawnego redagowania pism procesowych, a także zastosować nabytą wiedzę w praktyce. Zaproszeni prelengenci w sposób przystępny wskazali uczestnikom kursu jakie wymagania powinny spełniać poszczególne pisma procesowe z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego.
 
Organizatorzy zadbali również o osoby zainteresowane prawem podatkowym, które w tym roku mogły uczestniczyć w spotkaniu z  pracownikami firmy konsultingowej KPMG. Szkolenie dotyczyło aspektów prawno -podatkowych oraz transakcji zamiany prawa własności nieruchomości pomiędzy spółką z o.o., a jednostką samorządu terytorialnego.
 
W trakcie szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego w procesie rekrutacji zwrócono uwagę na najczęściej występujące przyczyny dyskryminacji, a także przedstawiono sposób działania biur karier, których zadaniem jest usuwanie z ofert pracy treści dyskryminacyjnych.
 
Warsztaty z autoprezentacji dały uczestnikom szansę poznania sposobów korzystnego prezentowania cech osobistych i posiadanych kwalifikacji w procesie rekrutacyjnym. Zwrócono również uwagę na sposób przygotowywania się do rozmowy o pracę oraz jakie elementy powinno zawierać dobre cv.
 
Uwieńczeniem Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych było spotkanie z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych - dr hab. Arkadiuszem Berezą poświęcone aplikacji radcowskiej.  Pan Dziekan w sposób szczegółowy omówił wymagania, które należy spełnić aby zakwalifikować się na aplikację oraz budowę testu wstępnego. Poruszył także kwestię przebiegu aplikacji radcowskiej oraz scharakteryzował specyfikę zawodu radcy prawnego na tle obowiązujących przepisów.
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska było patronem medialnym VIII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych.
 
Sprawozdanie przygotowała Joanna Woźniak , która jest ambasadorem Wolters Kluwer na Uniwrsytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.