W 2013 r. mija 15 lat od wprowadzenia reformy samorządu terytorialnego w Polsce, więc jest to dobry moment do podjęcia następujących tematów:
•    Administracyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
•    Kulturowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
•    Modernizacja samorządu terytorialnego
•    Partycypacja obywateli
•    Prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
•    Rozwój ekonomiczny samorządu terytorialnego
•    Rozwój lokalny samorządu terytorialnego
•    Społeczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w Konferencji oraz propozycji tematu referatu w terminie do dnia 30 sierpnia 2013r.

Więcej szczegółów na stronie: www.konferencja-ukw.pl