Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z rozwojem prawa podatkowego, w tym ewolucji polityki fiskalnej spowodowanej zmieniającymi się warunkami społecznymi i ekonomicznymi, celów, do których powinien dążyć rozwój tej dziedziny prawa w przyszłości, jak również identyfikacji bieżących problemów funkcjonowania prawa podatkowego i aparatu fiskalnego w Polsce.

Podczas wydarzenia poruszona zostanie kwestia wpływu orzecznictwa, bieżącej sytuacji ekonomicznej, poglądów doktryny czy nurtów politycznych na proces kształtowania prawa podatkowego. Prelegenci przedstawią ponadto dyskusyjne zagadnienia występujące w obecnie obowiązującym stanie prawnym, nowości legislacyjne, rozważane kierunki zmian w prawie podatkowym oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Konferencja adresowana jest zarówno do praktyków, którym uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli spojrzeć z szerszej perspektywy na obecny stan prawa podatkowego oraz możliwości jego zmian, jak również studentów i pracowników naukowych, chcących skonfrontować swoją wiedzę z praktycznym podejściem do prawa podatkowego.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewnią zaproszeni prelegenci, wśród których znajdują się m. in.: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, sędzia NSA Adam Bącal, sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska, prof. dr hab. Adam Mariański, prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, przedstawiciele praktyki, w tym Tomasz Michalik czy Jerzy Martini oraz reprezentanci sponsorów - firm KPMG, Deloitte, Crido Taxand oraz EY.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji. Studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi zwolnieni są z opłat za uczestnictwo.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej www.podatki.confer.uj.edu.pl