10 września br. zapadł wyrok NSA dot. konfliktu rektora Tadeusza Hucińskiego z gronem pedagogicznym państwowej uczelni - Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Tadeusz Huciński został w sierpniu 2010 roku odwołany z funkcji rektora  przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Rozpoczął wówczas batalię sądową. 

NSA przyznał rację ministrowi i oddalił skargę rektora. Sąd stwierdził, że minister mógł odwołać rektora.
- Nie mówi się tu o osobie, lecz o organie wyższej państwowej uczelni, gdyż rektor jest organem administracji publicznej z mocy prawa, powołany m.in. do skreślania osób z listy studentów - wyjaśniał sędzia Jan Paweł Tarno. -  Rektora obowiązuje zasada praworządności, więc nie można akceptować sytuacji, że rektor wielokrotnie narusza przepisy - dodał sędzia.
W ocenie NSA, nawet jeśli zarzut nie współdziałania z Senatem szkoły nie jest rażącym naruszeniem prawa, to na pewno jest nim nie udzielenie pełnomocnictwa któremuś z prorektorów, aby spełniał obowiązki rektora.

Sygnatura akt  I OSK 1377/13, wyrok z 10 września 2013 r.

Czytaj więcej na www.lex.pl