Pytanie prawne zadał Sąd Okręgowy  w Kielcach na tle następującej sprawy. Mariusz Ł. wystąpił do sądu o pozbawienie notariusza Andrzeja S. prawa prowadzenie działalności gospodarczej, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz pełnomocnika w spółce prawa handlowego.
Głównym zarzutem było stwierdzenie, że Andrzej S. wszedł w niejasne układy. Przyjął od Mariusza Ł. 2,3 mln zł ( na podstawie umowy powierniczej) i nie oddał.
Sąd I instancji ustalił, że notariusz jest przedsiębiorcą prowadzącym od 2005 r. działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Notarialna A. S". W dniu 20 grudnia 2011 r."  złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji z nieruchomości gruntowej w celu zabezpieczenia wierzytelności ( na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc.). Egzekucja komornicza prowadzona przeciwko niemu okazała się bezskuteczna.

Oddalenie w dwóch instancjach
Sąd Rejonowy oddalił powództwo Mariusza Ł. Zdaniem sądu wierzyciel nie udowodnił, że doszło do niewypłacalności dłużnika.
Sąd Okręgowy w maju 2014 r. także oddalił apelację wnioskodawcy. Sąd Okręgowy wyraził stanowisko, że notariusz niezależnie od tego, że jest osobą zaufania publicznego, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 kc . Sąd II instancji podzielił pogląd, że wnioskodawca nie wykazał przesłanek z art. 373 ust. 1 pkt 1 upn, w tym niewypłacalności dłużnika i daty jej powstania, winy uczestnika w niewystąpieniu z wnioskiem o upadłość oraz skutków tego w postaci obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Sprawa trafiła do SN, który uchylił wyrok. Nakazał ustalić datę powstania niewypłacalności rejenta i ewentualnego jego zawinienia w obniżeniu wartości kancelarii.
Sąd Okręgowy podjął poważne wątpliwości, które zawarł w pytaniu: Czy notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze? Więcej>>

Sygnatura akt III CZP 4/16, uchwała Sądu Najwyższego z  23 marca 2016 r.
 

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł