Z tej formy finansowania dzisiaj korzysta zaledwie 5 proc. ogółu studentów. Jak przytacza DGP cztery największe baki udzieliły zaledwie 12,6 tys. kredytów. Zgodnie z założeniami kredyt studencki powinien być atrakcyjną formą wsparcia dla osób studiujących. W znacznej części tak jest – posiada on bardzo preferencyjne oprocentowanie wynoszące obecnie 2,5 proc. w skali rocznej. Jest on wypłacany w ratach w wysokości 600 zł przez okres do sześciu lat. 
 
Problemem jest wymóg przedstawienia zabezpieczenia. Jeżeli nie poręcza najbliżsi to student może jeszcze liczyć na wsparcie Baku Gospodarstwa Krajowego, który udzieli pomocy tylko gorzej sytuowanym studentom. 
 
Dla osób pochodzących z obszarów wiejskich takim wsparcie będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W zależności od tego czy rodzina jest uprawniona do świadczeń z pomocy społecznej czy nie – wysokość poręczenia będzie wynosiła 100 proc. lub 80 proc. 
 
Wnioski o kredyt studencki można składać do 15 listopada bieżącego roku. 
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 września 2012 r.