Temat pracy ma być związany z ,,Ochroną konkurencji w prawie Unii Europejskiej”.

Prace należy nadsyłać do 8.03.2015 r. na adres e-mail: artykul@warszawa.elsa.org.pl.

Wraz z artykułem należy przesłać formularz zgłoszeniowy (http://przegladprawniczy.elsa.warszawa.pl/formularz-zgloszeniowy).
Organizator potwierdzi otrzymanie artykułu w ciągu 48h od jego odebrania.

Nagrodą jest publikacja artykułu w Przeglądzie Prawniczym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Przewidziane są także nagrody książkowe.


Więcej: ELSA Poland