Organizatorem konferencji jest koło naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego opiekunem jest prof. Ryszard Piotrowski. (link do strony internetowej: http://knkp.edu.pl/), ale swój udział w niej zapowiedziała grupa wybitnych przedstawicieli doktryny prawa.

Patronem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Zaplanowane zostały wystąpienia prof. Marcina Matczaka, prof. Piotra Kruszyńskiego, prof. Ryszarda Piotrowskiego, prof. Ewy Gmurzyńskiej, prof. Sławomira Żółtka, prof. Piotra Rylskiego, prof. Roberta Jastrzębskiego, doc. Beaty Bieńkowskiej, dr. Tadeusza Zembrzuskiego, mgr. Philippe Chauvin.
Przewidziane są także panele studencko-doktoranckie.

Ryszard Piotrowski
  Pozycja ustrojowa sędziego>>

Jak zapowiadają organizatorzy, konferencja organizowana jest na tle toczącej się aktualnie dyskusji nad wprowadzeniem instytucji sędziego pokoju do polskiego systemu władzy sądowniczej. W prawie polskim obowiązuje dzisiaj funkcja ławnika. W ramach wskazanej problematyki można wyróżnić jeszcze sędziów przysięgłych zasiadających w ławach przysięgłych. - Temat jest aktualnie bardzo doniosły. Skłania do refleksji nad kształtem udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do spojrzenia na rozwiązania innych państw w tym zakresie - mówi Hubert Bekisz, prezes koła naukowego organizującego konferencję.

Więcej o konferencji:https://www.facebook.com/events/309190689605663/ >>