"Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w kwestiach bieżących z zakresu mediacji."- informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Konferencja odbędzie się 10 października 2016 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Tematy to przede wszystkim systemy rozwiązywania sporów przy pomocy mediacji w innych krajach europejskich: Austrii, Chorwacji, we Francji i na Litwie.
Przewidziano także część warsztatową dotyczącą m.in. rozliczania kosztów mediacji.

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
https://www.profinfo.pl/prawo-cywilne/postepowanie-cywilne/p,apelacja-w-postepowaniu-cywilnym-komentarz-i-orzecznictwo,330241.html
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł