Minister Sprawiedliwości opublikował imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego.
Pozytywny wynik z egzaminu notarialnego uzyskało 65 osób, co stanowi 20 proc. ogółu zdających. Jest to wynik niższy od zeszłorocznego - w 2015 r. pozytywny wynik uzyskało 29 proc.
Spośród 322 osób, które przystąpiły do egzaminu, 227 zdających ukończyło w poprzednich latach aplikację notarialną, co stanowi 70 proc. ogółu zdających. Pozostałą grupę 95 zdających stanowiły osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji.

Lista osób>>