Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. Termin składania dokumentów upływa 17 lutego 2017 r. Drugi egzamin odbędzie się 9 października 2017 r., dokumenty trzeba natomiast złożyć do 25 sierpnia 2017 r. Termin ostatniego egzaminu to 4 grudnia 2017 r., dokumenty należy przesłać do 20 października 2017 r.
We wniosku należy wskazać termin egzaminu oraz podać dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego. Opłata egzaminacyjna wynosi 1500 zł. Komunikat>>

 

Postępowanie cywilne. Kazusy
Małgorzata Manowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł