W czwartek 17 września 2015 r w siedzibie resortu dyrektor generalna Ministerstwa Sprawiedliwości, Eliza Wójcik wręczyła nagrody laureatom konkursu.
Laureatem I nagrody w konkursie został Miłosz Pieńkowski, autor obronionej na Wydziale Prawa i Administracji pracy pt. „Doręczenia elektroniczne w postępowaniu karnym”, praca napisana pod kierunkiem dr Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej - Instytut Prawa Karnego WPiA UW.
Praca została oceniona bardzo wysoko przez członków Kapituły konkursu, między innymi ze względu na jej dużą wartość wdrożeniową z punktu widzenia Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Praca dotyczy istniejących w Republice Czeskiej rozwiązań dotyczących doręczeń elektronicznych oraz możliwości implementacji podobnego modelu na gruncie istniejących w Polsce rozwiązań prawnych oraz kultury organizacyjnej.

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>

Pozostałe nagrody otrzymali:
Nagroda II stopnia – Ewa Libera za pracę pt. „Korupcja a wzrost gospodarczy” obronioną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, praca napisana pod kierunkiem dr. Macieja Malaczewskiego - Katedra Ekonometrii
Nagroda III stopnia – Grzegorz Zając za pracę „Rozwój warsztatów szkolnych jako czynnik doskonalenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego na przykładzie zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Świdnicy” obronioną na Wydziale Zarządzania i Administracji Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, praca napisana w Katedrze Zarządzania Jakością pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Franciszka Mroczko.
- Długofalowym celem przyświecającym idei konkursu jest zachęcenie środowisk reprezentujących nauki ekonomiczne i społeczne do szerszego niż do tej pory zainteresowania się problematyką wymiaru sprawiedliwości – powiedziała podczas uroczystości dyrektor Eliza Wójcik. Jak podkreśliła instytucje z tego obszaru potrzebują niezależnych analiz pokazujących skutki wdrażanych rozwiązań dla gospodarki i dla społeczeństwa.
Ministerstwo poinformowało, że planuje w niedługim czasie ogłoszenie II edycji konkursu.