Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz czwarty ogłosiło listę laureatów programu Diamentowy Grant. W 2015 roku finansowanie otrzyma 78 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach PAN. Wyróżnieni młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne i społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne. Studenci otrzymają na realizację swoich projektów ponad 14 mln zł. Nowością czwartej edycji konkursu było umożliwienie aplikowania o Diamentowy Granty polskim studentom, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

– Nasze programy dają młodym szanse na dobry start w akademickiej przygodzie. Wspieramy naukowców, studentów, innowatorów. Diamentowy Grant to unikalny program, który na wczesnym etapie pomaga w pracy nad własnymi projektami naukowymi. Daje on niepowtarzalną szansę na odkrycie talentów badawczych, wyłowienie prawdziwych diamentów polskiej nauki – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Wyróżnienie w tym konkursie dla młodego naukowca ma podwójną wartość. Daje mu niezależność finansową i możliwość zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym pod okiem doświadczonych opiekunów. To też doskonały sposób na przyspieszenie ścieżki kariery naukowej i rozpoczęcia pracy nad doktoratem tuż po licencjacie lub po trzecim roku studiów – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Jak przypomina MNiSW pierwsze Diamentowe Granty studenci otrzymali w 2012 roku. Od tego czasu 353 wybitnych studentek i studentów może realizować dzięki grantowi swoje naukowe marzenia. Założyli oni Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu: http://sldg.org.pl, które wspiera ich aktywność badawczą oraz promuje ich osiągnięcia naukowe.

Laureaci konkursu otrzymują nawet do 200 tys. zł na wydatki związane z prowadzeniem badań z różnych dziedzin nauki, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimum 2,5 tys. zł. Od początku trwania programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln zł rozwój karier młodych naukowców. Laureatami Diamentowego Grantu są studenci, którzy już osiągnęli sukcesy na studiach, mają na swoim koncie liczne nagrody, stypendia, są autorami pierwszych publikacji naukowych i aktywnie działają w kołach naukowych i stowarzyszeniach. Nagroda otworzyła niektórym z nich drzwi do kariery naukowej. Tak właśnie było w przypadku dr Katarzyny Arkusz, która jesienią ubiegłego roku obroniła doktorat na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. – Laureatk± Diamentowego Grant zostałam w 2012 roku. Metoda analityczna, któr± opracowałam (zgłoszenie patentowe) w ramach nagrodzonego projektu znajduje zastosowanie w monitorowaniu leczenia onkologicznego, wykrywaniu stanu metastazy chorób nowotworowych i określaniu stopnia złośliwości guzów nowotworowych. Przeprowadzone badania pozwoliły mi na przygotowanie rozprawy doktorskiej. 30 października 2014 r. przyznano mi tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna z wyróżnieniem – mówi dr Katarzyna Arkusz, która kontynuuje karierę naukową w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wśród laureatów Diamentowego Grantu, którzy wykorzystali możliwości, jakie daje im to wyróżnienie jest też Mateusz Sobolewski. – Diamentowy Grant był kamieniem milowym w moim rozwoju jako człowieka i młodego naukowca, przypieczętował dotychczasową pracę oraz umożliwił realizację marzeń. Gdyby nie to wyróżnienie moja kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Otrzymanie go stało się dla mnie powodem do wykonania kolejnych kroków, uwierzenia we własne możliwości i oddanie się nauce – mówi Mateusz Sobolewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Młody naukowiec dodaje, że dzięki grantowi udało mu się wyjechać do wielu ośrodków naukowych, w tym do Harvardu i na Yale, nawiązać kontakty naukowe i uzyskać inspirację do tworzenia prac w Polsce. – Mam nadzieję, że rezultaty moich prac zawarte w monografii kończącej Diamentowy Grant przyczyni± się do rozwoju naszego kraju – mówi Mateusz Sobolewski.

Przykładem kolejnego sukcesu naszego konkursu jest Maciej Grzelczyk, który stworzył niemal kompletną fotograficzn± bazę danych bezcennej sztuki naskalnej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w rejonie Kondoa w Tanzanii oraz odkrył dotąd nieznane malowidła: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,403468,diamentowy-archeolog-powrocil-z-tanzanii.html
Poznaj laureatów drugiej edycji programu Diamentowy Grant (film w serwisie YouTube).

W czwartej edycji również nie brakuje interesujących tematów badawczych. Liderk± rankingu, która zdobyła maksymaln± liczbę punktów za swój projekt, jest Żaneta Matuszek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Młoda uczona będzie badać wpływ wolnych rodników na komórki drożdży. Inne wyróżnione projekty dotycz± m.in. zastosowana talidomidu w przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej, zmian klimatycznych w Arktyce, badań własności optycznych i transportowych grafenu czy diagnozy stanu ochrony danych osobowych w Internecie.

Tematy badań oceniane były przez ekspertów przede wszystkim pod k±tem ich wartości naukowej. Komisja pod uwagę brała też osi±gnięcia studenta. Wpływ na ocenę miała również zasadno¶ć planowanych kosztów oraz możliwość realizacji projektu.
Diamentowy Grant w liczbach:
63,3 mln zł – tak± kwotę od początku 2012 r. MNiSW przeznaczyło na badania młodych naukowców w ramach konkursu Diamentowy Grant
353 – tylu laureatów Diamentowego Grantu wyłoniliśmy od początku istnienia programu
14,2 mln zł – tyle pieniędzy trafi w tegorocznej edycji konkursu do jego laureatów
200 tys. zł – tyle wynosi najwyższe dofinansowanie projektu
78 – wybitnych studentek i studentów zostało laureatami konkursu i otrzyma wsparcie od MNiSW
100 pkt. – tyle wynosiła łączna maksymalna ocena wniosku (w tym roku otrzymał ją jeden projekt)
41 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki humanistyczne i społeczne
21 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki przyrodnicze i medyczne
16 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki ścisłe i techniczne
15 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Warszawski
14 – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Jagielloński
Nazwiska laureatów trzech poprzednich edycji konkursu, tematy ich prac i nazwy ich uczelni są dostępne na: