Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wspiera on polskie uczelnie w przygotowaniu swoich studentów do wejścia na rynek pracy. Programy praktyk studenckich będą ustalane pomiędzy uczelnią a pracodawcą.
W konkursie będą mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej 100 studentów na kierunkach stacjonarnych. Dla wyższych szkół zawodowych przygotowany jest oddzielny projekt – „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.
Oferty kierowane będą przede wszystkim do studentów ostatnich lat studiów, co ułatwi im wejście na rynek pracy. W ramach programu studenci otrzymają m.in. stypendia stażowe, pokryte zostaną również koszty ewentualnych dojazdów, zakwaterowania i utrzymania oraz inne – np. ubezpieczenia czy badania lekarskie.
Praktyki będą trwały minimum miesiąc. Możliwe jest jednak przygotowanie programów dłuższych – zostaną one odpowiednio wyżej ocenione. Dodatkowe punkty uczelnie zdobędą też m.in. za udokumentowaną 12-miesięczną współpracę z pracodawcami, tworzenie wyprofilowanych staży na kierunkach praktycznych czy wysoką jakość kształcenia potwierdzoną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Premia przewidziana jest również za staże zagraniczne, które rozwiną kompetencje językowe uczestników i zapewnią im doświadczenie międzynarodowe.
Jak podkreśla resort nauki, to pierwsza edycja konkursu, który do 2018 r. zostanie przeprowadzony jeszcze trzykrotnie. Budżet tegorocznego wydania wynosi 145 mln zł, a łączny budżet działań na rzecz staży wynosi 550 mln zł.
Kwota dofinansowania, jaką będzie mogła zdobyć uczelnia zależy od jej wielkości. Uczelnie kształcące do 4 tys. studentów mogą liczyć na 1,5 mln zł. Te kształcące co najmniej 12 tys. studentów – nawet na 5 mln. Nabór wniosków potrwa do 13 października 2015 r.
Więcej na stronie NCBR>>>

Hubert Izdebski,Jan Michał Zieliński
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz>>>